“ I am a Thai graphic Designer ”


IMTGD™ Exhibition : ThaiGa Talks
October 26, 2009, 5:10 pm
Filed under: :: IMTGD™ Exhibition | Tags:

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 : 17.00-19.00 น.
รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “กราฟิกดีไซน์ไทย คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า”
จากนักออกแบบกราฟิกชั้นนำ ได้แก่ ปริญญา โรจน์อารยานนท์ (DB Design)
ศิลปินศิลปาธร สาขากราฟิกดีไซน์, ไพโรจน์ ธีระประภา (สยามรวย),
ปิยลักษณ์ เบญจดล (หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ ม.กรุงเทพ),
ชุติมารี จาตุรจินดา (beourfriend) และ พิชิต วีรังคบุตร (TCDC)
จัดโดย สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa)

IMG_6692

IMG_6694

IMG_6702

IMG_6697

IMG_6699

DSC_8467Advertisements