“ I am a Thai graphic Designer ”


รายละเอียดการส่งผลงาน 2553 / SUBMIT 2010

สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และแพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานที่นำเสนอหรือสะท้อนความหมาย ภายใต้ประเด็น
“Somewhere Thai” โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้หลากหลายรูปแบบ ผลงานที่ส่งเข้าร่วม
จะเป็นสัญลักษณ์ โปสเตอร์ การออกแบบตัวอักษร บรรจุภัณฑ์ ภาพถ่าย ภาพประกอบ
ภาพกราฟิก โมชั่นกราฟิก ภาพยนตร์ บทความฯลฯ จะเป็นผลงานเรียน ผลงานจริง หรือเป็นผลงานทดลองก็ได้

โดยจะรวบรวมมาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบการประชุม IMTGD®Forum
ในวันที่ 25 และ 26 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ตลอด 2 วันเต็ม รวมไปถึงการจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานและผลงานวิจัยในโครงการนี้

ส่งผลงานได้ 4 ช่องทางดังนี้

1. ผ่านเว็บไซต์ http://www.iamathaigraphicdesigner.com หรือ http://www.imtgd.org
(สามารถใช้ช่องทางนี้ประมาณเดือนเมษายน)

2. ทางอีเมล์ somewherethai@gmail.com หรือ join@imtgd.org

3. ทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเองที่

สำนักงานออกแบบแพรคทิเคิล (Practical Design Studio)
111/3 อาคารรัชดาพาวิลเลี่ยน ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 9382300-4 ต่อ 1003 โทรสาร 02 9389522

4. สำหรับเครือข่ายภาคหนือสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเองที่
ร้านนกฮูกดีไซน์
50 ราชมรรคา ซ. 6 ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทร. 086-6700861

ระยะเวลาการส่งผลงาน

ถึง 15 กรกฏาคม 2553
ผลงานที่ส่งเข้ามาจะทยอยเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.imtgd.org และในนิตยสารต่างๆ

ระยะเวลาของการวิจัย

15 กรกฎาคม 2553 ถึง 20 สิงหาคม 2553

โดยความร่วมมือของศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและแพรคทิคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
โดยการเชิญนักออกแบบ คณาจารย์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมคณะวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
ผ่านการจัดประชุม เว็บไซต์ และหนังสือรวบรวมผลงาน

งาน Forum

วันเสาร์ที่ 25 และ 26 กันยายน 2553
เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

กรณีเป็นไฟล์ภาพ (Jpeg)
ส่งเป็นเป็นไฟล์ JPEG ขนาด A4 (21 ซม. x 29.7 ซม.) ความละเอียด 300 dpi
ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กรณีเป็นไฟล์วิดีโอ (Mpeg)
ส่งเป็นไฟล์ Mpeg4 ความยาวไม่เกิน 5 นาที ขนาด 1024 x 576 pixels

บทความสามารถส่งเป็นไฟล์ .doc

กรณีเป็นสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพหรือส่งพัสดุทางไปรษณีย์ก็ได้

• ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน โดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือ แนบมากับอีเมล์ผลงาน (คลิกที่นี่)

• ชื่อ-นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) / ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก / ชื่อบริษัทหรือองค์กร /
ตำแหน่ง /เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ / อีเมล์ / เว็บไซต์ (ถ้ามี) / เว็บบล็อก (ถ้ามี)

• สามารถส่งผลงานเป็นกลุ่มได้ โดยระบุชื่อกลุ่ม และชื่อ-นามสกุลของสมาชิกในกลุ่ม (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

• ส่งชื่อผลงาน (ถ้ามี)/ ที่มา / แนวความคิดหรือข้อความอธิบายผลงานให้เข้าใจ (ไม่จำกัดความยาวของข้อความ)

• นักศึกษาออกแบบสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ แต่ขอให้ระบุข้อมูลสถานศึกษาและชั้นปีด้วย

• ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของนักออกแบบเจ้าของผลงาน ทางผู้จัดโครงการจะใช้ในการเผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และการจัดนิทรรศการเท่านั้น การส่งผลงานถือว่าเจ้าของผลงานให้ความยินยอมในการเผยแพร่ผลงานนั้น

• ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

สำนักงานออกแบบแพรคทิเคิล (Practical Design Studio)
111/3 อาคารรัชดาพาวิลเลี่ยน ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 9382300-4 ต่อ 1003 โทรสาร 02 9389522

———————————————————————————————————————

ตัวอย่างผลงานที่ส่งเข้ามา

ปริวัฒน์ อนันตชินะ / Pariwat  A-nantachina

Title: BKK. Street
Technique: Photo Collage
Size: 200 x 60 cm.
Year: 2006 – 2010

BKK. Street นำเสนอเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหลายบนท้องถนน ในกรุงเทพฯ ซึ่งทำการเก็บสำรวจและวิพากษ์วิจารณ์ผ่านมุมมองของ นักออกแบบโดยเลือกที่จะใช้ภาพถ่าย ที่ผ่านกระบวนการ”collage” เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงที่ปรากฏและแฝงตัวอยู่ทั่วไป โดยมุ่งเน้นประเด็นไปที่ความไม่เป็นระบบระเบียบของสังคมในมิติด้าน ต่างๆ อาทิเช่น สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต รวมไปถึงเรื่องของการเมือง ซึ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ล้วนแต่สร้าง เสน่ห์และสีสันทั้งในเชิงบวกและลบ ให้กับภาพรวมของเมืองได้เป็นอย่างดี

———————————————————————————————————————

วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ / Vorathit Kruavanichkit

now here / no where
Concept คือการตอบคำที่ตั้งไว้ว่า somewhere thai เลยขอทำงานที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันครับ คำตอบนี้สามารถอ่านได้สองแบบ แล้วแต่ว่ามองแง่ไหน คือ now here หรือ no where.
ขอนแก่น : 180 องศา 198 ตำบล
Typographic Sculpture ขนาด ใหญ่  คำว่า “ขอนแก่น” ที่ สามารถอ่านได้ 180 องศาจากมุม กว้าง พื้นผิวของชิ้นงานแกะ สลักชื่อตำบลทุกๆ 198 ตำบล ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อพยายามสื่อให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง ของคนในภาคอีสาน

———————————————————————————————————————

มนต์ชัย สันติเวส / Montchai Suntives

แนวความคิด
“ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ”

———————————————————————————————————————

สันติ ลอรัชวี / Santi Lawrachawee

Discovering Thai (2003)
ผลงานที่เคยแสดงในนิทรรศการ Discovering  Thai เมื่อปี 2003 ที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นนิทรรศการที่เชิญศิลปินและนักออกแบบร่วมกันนำเสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองความเป็นไทยในความคิดของแต่ละคน นักออกแบบที่ร่วมในนิทรรศการ อาทิ คุณประชา สุวีรานนท์, คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์, คุณอนุทิน วงศ์สรรคกร เป็นต้น ผลงานชิ้นนี้เป็นการสำรวจในระดับชีวิตประจำวันของตนเอง (ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง) ว่าเราอยู่ (จริงๆ) กับอะไรบ้าง บางทีสิ่งที่เราอยู่ร่วม (จริงๆ) อาจจะเป็นอัตลักษณ์ที่จริงยิ่งไปกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้ (แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้น)

The Art of the Corruption / End of the Corruption (2007)
เป็นอีกครั้งที่เลือกแผนที่ประเทศไทยเป็น “รูปสัญญะ” นำเสนอการโยงใยยุ่งเหยิง หาจุดเริ่มและจุดสิ้นไม่ได้ ของกระบวนการคอร์รัปชั่น ผ่านการเกาะเกี่ยวกันของยางยืดส่วนอีกชิ้นเป็นภาพจากผลงานต้นฉบับที่บังเอิญชำรุดตามกาลเวลา แต่กลับให้ความรู้สึกถึงคำตอบของผลงานก่อนหน้านี้

Hidden Coruption

We are not  (2009)
ผมมองว่าการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะว่าอัตลักษณ์ความเป็นชาติหนึ่งๆ คืออะไรนั้น บางครั้งมันมีความพร่าเลือนของเส้นแบ่งที่ไม่สามารถ “บอก” และ “แบ่ง” ได้ดังที่เราเห็นในแผนที่

Show me Thai (2007) Collaborated with Ekaluck Pienpanavech
การใช้สัญลักษณ์ธงชาติไทยและญี่ปุ่นมาผสมผสานกันในโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ ณ พิพิทธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโตเกียว

———————————————————————————————————————

กำพล พรพิสูตร / Kumphol ponpisute

โครงการออกแบบอักขระ ของสระผสมวรรณยุกต์เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างบรรทัด

อาจจะมีการแก้ปัญหานี้ไปแล้ว ในทางเทคนิควิธี(กำหนดระยะมาตรฐานในโปรแกรม)
แต่โครงการนี้เป็นการแก้ปัญหาเดียวกัน โดยใช้หลักออกแบบที่เทียบเคียงมาจากทฤษฎี ligature ในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้อักษรไทย

———————————————————————————————————————

จักรพันธ์ สุวรรณะบุณย์ / Jakrapun Suwanaboon

คนไทยสามารถนำเอาส่วนประกอบของชาติต่างๆ ประยุกต์เข้ากับตนเองได้อย่างแยบยล
:: จึงใช้ลายแถบสีตามยาวในลักษณะแบบของ พอล สมิธ มาสานเป็นปลาตะเพียน

———————————————————————————————————————

พิชาญ สุจริตสาธิต / Pichan Sujaritsatit
ช่างภาพอิสระConcept :: sometime strange
Concept : LUV
——————————————————————————————————————–
กนกนุช   ศิลปวิศวกุล / Kanoknuch Sillapawisawakul

ชื่อผลงาน :: Thai Herbal Tea After Time
แนวความคิด::งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบไทยไทยหรือแสดงความเป็นไทยอาจหมายรวมถึงการ ออกแบบเพื่อบรรจุสินค้าไทย  และแปลงรูปทรงหรือบุคลิกของวัตถุดิบนั้นๆออกมาในรูปแบบของภาพที่สามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้
(ผลงานนี้เคยถูกเผยแพร่ในโครงการ “Industry Interration By Innovation”)

Advertisements

4 Comments so far
Leave a comment

มีแต่ผลงานสวยๆ ทั้งนั้นเลยครับ ^^

Comment by Mr.P

ฝึมือสุยอดเลยครับ

Comment by กราฟฟิกไทย

เดียวต้องส่งน้องไปเรียนบางแล้วครับ

Comment by ข่าวฮอต รายการทีวีย้อนหลัง

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was once a entertainment account
it. Look complicated to more added agreeable from you!

However, how could we communicate?

Comment by ออกแบบเว็บไซต์
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: